SCOTT

Freds manier van werken: Scott.

De aanpak van elk beveiligingsvraagstuk begint met een duidelijke aanpak. De methode Scott ondersteunt onze werkwijze.

Scott gaat over samenwerken. Over communiceren. Over overleggen en terugkoppelen. En over een transparante werkwijze. Laat zien wat je doet en hoe je het doet.

Fred ziet opdrachtgevers als partners. Samen zorgen we voor veiligheid en een soepel functionerende organisatie.

Meer weten over Scott? Bel (020) 612 25 86.

Meer over Scott

Samenwerken

De oplossing voor een beveiligingsvraagstuk ligt in de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit zijn in ieder geval Fred en de opdrachtgever.

Wellicht zijn er ook andere betrokkenen, zoals klanten, bezoekers, huurders en bewoners. Fred betrekt graag iedereen bij het vormgeven van de beveiligingsorganisatie. Omdat betrokkenheid een gevoel van veiligheid en verantwoordelijkheid (draagvlak) creëert.

Communiceren

Het is een open deur, maar wel een die genadeloos in je gezicht slaat als je hem negeert: communicatie. Met elkaar blijven praten is van essentieel belang voor het doen slagen van elk beveiligingsproject.

Fred laat zien dat communiceren een essentieel onderdeel is van de Scott-werkmethode. Geen oeverloos vergader, maar inhoudelijk met elkaar in gesprek blijven.

Overleggen

Fred overlegt graag met u als opdrachtgever over optimalisatie van de veiligheidssituatie binnen uw bedrijf of organisatie. Hij brengt zijn kennis en kunde mee om een goede balans te vinden tussen een veilige en een voor u en uw medewerkers prettige werkomgeving.

Soms overlegt Fred alleen met zichzelf of een naaste collega. Dat doet hij op die momenten waarop er snel en daadkrachtig moet worden opgetreden. U kunt erop vertrouwen dat Fred door ervaring en training weet wanneer en hoe hij adequaat moet optreden.

Terugkoppelen

Alles wat Fred doet, al dan niet na overleg met u, zal hij terugkoppelen naar de betrokken personen. Elke vraag wordt beantwoord, elk verzoek behandeld, elke klacht naar behoren opgelost.

Van alles wat Fred tijdens zijn dienst meemaakt stelt hij een duidelijke rapportage op in het geavanceerde online Fred-rapportagesysteem. Als opdrachtgever kunt u op elk gewenst moment inloggen om de rapportages in te zien.

Transparantie

Om ervoor te zorgen dat u onze werkwijze doorgrondt en begrijpt, maken we onze methode graag transparant. Fred verkoopt geen praatjes. Volgens Fred is beveiliging geen hogere wiskunde; om voor opdrachtgevers een prettige, veilige werkomgeving te creëren moet je de juiste mensen selecteren. Mensen die uit het juiste hout gesneden zijn: Fred. Je leidt ze goed op, je zet ze op de juiste plek en je geeft ze de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen.

Fred word je niet zo maar. Fred beschikt over eigenschappen als flexibiliteit, respectvol om kunnen gaan met mensen, eerlijkheid en duidelijke afspraken durven te maken.