DISCLAIMER

COPYRIGHT

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en videomateriaal zijn eigendom van Fred beveiligt en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fred beveiligt te Amsterdam.

Voor vragen of toestemming voor het overnemen van content zoals hierboven genoemd, kunt u contact opnemen met Fred beveiligt via ons contactformulier.

DISCLAIMER

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Fred beveiligt niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Fred beveiligt. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

TOP FRED beveiligt