KLACHTEN & SUGGESTIES

OVER ONZE DIENSTVERLENING

Om te zorgen voor een optimale dienstverlening vindt Fred beveiligt het belangrijk om (mogelijke) problemen en klachten te onderkennen, te analyseren en de noodzakelijke acties in gang te zetten. Hierbij wordt gestreefd naar continue verbetering.

Klachten over de uitvoering van onze diensten dienen binnen 8 dagen nadat het gebrek in de prestatie is ontdekt of vanaf het moment van plaatsvinden, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de  aard en de omvang van de klachten, bij ons te worden gemeld.

Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

TOP FRED beveiligt